O nás

Základ súčasnej firmy bol položený 1. 7. 1960, kedy v rámci územnej reorganizácie a delimitácie vznikol Okresný podnik miestneho priemyslu v Nových Zámkoch. Hlavným poslaním vzniknutého podniku bolo poskytovanie služieb obyvateľom a doplňovanie vnútorného trhu výrobkami z malosériovej výroby. Výrobný program tvorila okrem poskytovania služieb stolárska a konfekčná výroba.

V roku 1968 začal podnik spracovávať plasty technológiou vstrekovania - začala sa výroba výliskov z UH. V tomto roku sa časť kapacity konfekčnej výroby preorientovala na plnenie exportných úloh.

Dôležitým krokom vo vývoji podniku bolo vybudovanie nového výrobno-administratívneho komplexu. Nové výrobné, skladovacie a administratívne priestory boli dané do užívania v roku 1975. Týmto boli položené základy pre ďalší rozvoj priemyselnej výroby v podniku.

V rokoch 1975 až 1989 prebiehal ďalší rozvoj firmy v oblasti technickej, technologickej, pribudli ďalšie nové výrobné priestory. V roku 1986 bola zahájená výroba okien z PVC a v roku 1987 aj výroba PVC profilov, ktoré sa používajú na výrobu okien i roliet z PVC.

V roku 1989 z OPMP Nové Zámky vznikol Plasted štátny podnik. Najdôležitejšou zmenou vtedajšieho obdobia bola delimitácia oblasti poskytovania služieb na obce a mestá. Tým sa Plasted š. p. stal štandardnou výrobnou organizáciou.

Na jeseň roku 1991 privatizáciou š. p. Plasted v rámci malej privatizácie vznikla súčasná súkromná firma PLASTED, spol. s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch.

Od tej doby až do súčasnosti sa firma prirodzene rozvíja nákupom nových výrobných zariadení a výrobou nových výrobkov. Za tento čas firma zároveň získala množstvo skúseností a stala sa stabilným partnerom pre svojich zákazníkov.