Kontakt

 PLASTED, spol. s.r.o.
  Dvorská cesta č.3, 940 42 Nové Zámky
  Telefón : +0421 903 284 205

Kontaktné osoby PLASTED spol. s.r.o.

Riaditeľ spoločnosti

 Ing. Jelen Juraj   

+421 903 714 816 

e-mail: plasted.jelen@gmail.com

Personálne, mzdové oddelenie

Mojzešová Vlasta

+421 911 504 196 

e-mail: plasted.person@plasted.sk

 

 Výrobný riaditeľ

Ing. Báráň Milan

+421 903 714 815 

e-mail: plasted@plasted.sk

 

Výroba okien, dverí, roliet, vstrekovanie plastov

Vedúci strediska

Ing. Martinček František

+421 903 466 873 

e-mail: plasted.martincek@plasted.sk

Objednávky a cenové ponuky

Ing. Bugyiková Monika

+421 911 382 524

e-mail: plasted.marketing@plasted.sk

Objednávky a cenové ponuky

Lábadi Peter

+421 903 526 743 

e-mail: plasted.marketing@plasted.sk

 Výroba

Martinček Marian

+421 903 243 283 

e-mail: plasted.mmartincek@gmail.com

 Výlisky z plastov- sklad

Garai Mikuláš

+421 902 252 170

e-mail: plasted.garai@gmail.com

Fakturačné údaje

PLASTED, spol. s.r.o
  Dvorská cesta č.3, 940 42 Nové Zámky
  Telefón : +0421 903 284 205

  Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
  Nitra v odd. sro vo vložka číslo : 2827/N.
  IČO: 180 490 95
  IČ DPH: SK2020412977

Kde nás nájdete …